Kanalizace v obcích Býšť-Bělečko-Hoděšovice-Hrachoviště

Projekt splaškové kanalizace v obcích Býšť-Bělečko-Hoděšovice-Hrachoviště v rozsahu pro DUR 2008 a pro DSP 2009. Kanalizace je u v obcích Byšť a Bělečko zakončena čistírnou opadních vod z obce Hoděšovice jsou vody vedeny výtlakem do obce Býšť a v obci Hrachoviště je tlaková kanlizace a též odvedena do obcí Býšť. 


Kontakt

Ing. Václav Bareš

Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
IČO 25943022


tel. - 737269503