Naše činnost

Naši projektanti se zabývájí především projektováním venkovních sítí (kanalizace, vodovodů, plynovodů), zdravotně technických instalací, ceklkový návrh inženýrské infrastruktury. V rámci infrastruktury a jsme schopni provádět projekty vodohospodářských děl, projekty elektro, veřejného osvětlení, napojení na distribuční síť PRE, a.s. a projekty komunikací včetně inženýrské činnosti. V neposlední řadě se zabýváme taktéž realizací rozvodů vodovodu a kanalizace. Nabízíme více než dvacetiletou praxi při projektování uvedených staveb a projednáváním našich projektů s úřady státní správy.

 

Venkovní síťě

Projekty obsahují kompletní zasíťování obcí nebo jejich částí, včetně číštění odpadních vod. Řešení vodovodních, kanalizačních (gravitačních, tlakových) a plynovodních řadů (VTL, STL).

 

Zdravotně technické instalace

Projekce vnitřních vodovodů, požárních vodovodů a vnitřní kanalizace včetně přípojek. Rozsah projektů od rodinných domu, bytových domů až po administrativní budovy.

  

Infrastruktura

Projekce veškerých inženýrských sítí a komunikace pro nová sídlišťe rodinných domků.

 

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti jsme schopni zajistit pro investora získání územních řízení, stavebního povolení případně stavebního povolení pro vodní díla a povolení komunikací vydávaných specielním stavebním úřadem, dle nového stavebního zákona č. 183/2006 SbKontakt

Ing. Václav Bareš

Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
IČO 25943022


tel. - 737269503